STARTSIDA | OM MIG | OM METODEN | TIDER OCH PRISERKONTAKT

9 viktiga saker om lärande

Hur du förhåller dig till det du ska lära dig är avgörande för resultatet, oavsett det handlar om feldenkrais eller något annat.

Gör varje rörelsesekvens långsamt. Du behöver tid på dig för att upptäcka små skillnader mellan det du tror att du gör och det du faktiskt gör. Efterhand som du vet vad du gör kan du göra det snabbare.  Att ha bråttom leder bara till slarv och förvirring.

Låt lärandet vara en lustfylld och behaglig upplevelse. När du utför rörelsesekvenserna så se till att du koordinerar dem med din andning.   Onödig ansträngning och obehag stör lärandet och du är mer effektiv om du har kul. Det som är behagligt gör vi gärna om igen.

Försök inte vara duktig. Vi kan inte göra något bättre än vi kan just nu. Men vi kan lära oss att göra det bättre. Vår föreställning av oss själva som otillräckliga får oss att ignorera vår okunskap men ändå försöka så hårt vi kan. Det motverkar som vi redan vet lärandet. Om vi är ambitiösa och skyndar mot en slutsats så missar vi värdefull tid att utforska hur vi gör. Moshe Feldenkrais jämförde ofta attityden som gynnar lärande med att rulla tummarna med uppmärksamhet.

Undvik att försöka röra dig snyggt. Om du låter din föreställning om vad som är en fin rörelse guida dig så bjuder du in självmedvetenhet i stället för den medvetenhet och insikt som vi söker med feldenkraismetoden. En effektiv rörelse utan onödig ansträngning är vacker i sig och behöver ingen yttre estetisk form.


Tel: 08-6897159, Mobil: 0709-325651, E-post: mikael@feldenkraisstudion.se

Sök efter det lätta och enkla. Vårt nervsystem lär sig på så sätt att det succesivt letar efter och skalar av onödiga rörelser som inte tillför något till det vi vill uppnå med vår handling. En effektiv handling är en handling utan onödig ansträngning.  När vi slutar att förfina, differentiera våra handlingar så stannar de i utvecklingen. Din uppmärksamhet ökar ju mindre du anstränger dig. Det innebär, eftersom vi lär oss genom att uppmärksamma små skillnader, att om du inte tar i så lär du dig mer. En slutsats som kan kännas märklig för oss som är vana att alltid anstränga oss mycket när vi ska göra något nytt. Men om du studerar någon som uppnått mästerskap i vad som helst så kommer du troligen upptäcka att den personen rör sig väldigt ekonomiskt oavsett om aktiviteten handlar om att göra krukor eller rida på en häst.

Varför ska du bry dig om att vara effektiv? Muskelkraft som inte omsätts i rörelse försvinner inte utan resulterar i slitage på kroppens muskler och leder. Så om vi inte lär oss att utföra våra handlingar effektivt så kan vi förvänta oss att i framtiden få ont (hur stor andel av befolkningen har inte ont i ryggen?) och att vår handlingsrepertoar krymper. Det blir helt enkelt obekvämt att göra det vi förut tog för givet. Om du dessutom har ambitionen att bli duktig på något så är effektivitet något självklart eftersträvansvärt.

 

Koncentration är bra. Om du med koncentration menar ett öppet fokus som ser till både helheten och delarna. En koncentration där du fokuserar bara på en del i taget har du ofta liten nytta av. Om violinisten bara fokuserar på en ton i taget så blir humlans flykt inte särskilt snabb.

    

Ha inte bråttom till poängen. Många av oss gör allt för att uppnå ett mål som förväntas av oss och glömmer då allt annat. Genom att inte rusa mot målet så kan du tillgodogöra dig feldenkraislektionen på ett bättre sätt och lära dig något som du inte förväntade dig när du började. Även om du från början är övertygad om att du vet precis hur en instruktion ska utföras så prova andra alternativ. Du kommer att bli förvånad över resultatet. Om vi sätter upp ett mål så riskerar vi att nöja oss med det vi uppnår och missar på så sätt massor av potentiellt lärande.

Gör lite mindre än du kan. En friidrottare springer och hoppar eller kastar inte sitt yttersta hela tiden när de tränar. Det ska du inte heller göra när du håller på med feldenkrais. Om du håller dig en bit under gränsen för vad förmår så kommer du att flytta den gränsen framåt utan att bjuda in onödiga misstag och anspänning. Dessutom blir det en vana att uppnå ditt mål på ett behagligt sätt, vilket ökar motivationen att fortsätta med aktiviteten.

De här riktlinjerna är inte utarbetade för att vara snälla utan för att de leder till ett bättre resultat när du vill lära dig något oavsett om det handlar feldenkraismetoden eller gitarrspel.

Den här texten bygger på min tolkning av Moshe Feldenkrais text ”Learn to learn” och mina erfarenheter som feldenkraispedagog.  Alla eventuella felaktigheter i texten är mina egna.