STARTSIDA | OM MIG | OM METODEN| TIDER OCH PRISERKONTAKT

"Vidga gränserna för din förmåga och öka precisionen i dinahandlingar."

Feldenkraismetoden
Feldenkraismetoden är en pedagogik för individuell utveckling och hälsa som bygger på ett tvärvetenskapligt tänkande. Metoden erbjuder ett systematiserat sätt att lära dig att öka både din fysiska kapacitet och mentala insikt. Vidga gränserna för din förmåga och öka precisionen i dina handlingar.

Vem använder metoden?Feldenkraismetoden passar egentligen alla som på något sätt är intresserad av sin egen utveckling och av att få tillgång till mer av sina resurser. Här följer några exempel på yrkesgrupper och andra kategorier som använder sig av metoden:

  • Musiker

  • Dansare

  • Skådespelare

  • Människor med fysiska problem, för att bli av med problemen eller för att utveckla strategier för att lindra dom

  • Friskvård, för att hantera och reducera stress och för att kunna förhålla sig till tungt eller monotont arbete

  • Idrottare

  • De som vill lära sig mer om sig själv i relation till omgivningen, utveckla sig själv och få tillgång till mer av sin potential

Tel: 08-6897159, Mobil: 0709-325651, E-post: mikael@feldenkraisstudion.se

När har du nytta av metoden?
Då du lär dig att kunna variera och kombinera handlingsmönster kan du öka din effektivitet, bekvämlighet och välmåga både i vardagen och när du ställs inför utmaningar. Du lär dig att optimera din förmåga både till vardags och när det verkligen gäller.

Effekter av metoden
Feldenkraismetoden hjälper dig att:

Av olika anledningar anstränger vi oss ofta mer än vi behöver och vi måste lära oss att skala av onödigt arbete och energiförluster. Detta är viktigt inte bara för kvaliteten på det du gör och förmågan att kunna uppnå det du föresatt dig utan också för att muskelarbete som inte omsätts i rörelse är en påfrestning på strukturen som leder till skador.


 

     Hur går det till?

Lektioner ges både i grupp och individuellt. I grupp så guidas du muntligen genom ett antal rörelsesekvenser som fungerar som en ram för ditt lärande. Inom ramen så undersöker du hur du gör och förbättrar på så sätt vad du gör.

Genom att fästa din uppmärksamhet på enkla och kontrollerade rörelser undersöker du hur du vanemässigt använder dig själv i rummet, på detta sätt utvecklar du din självbild och din förmåga.

De individuella lektionerna genomförs ofta på en låg bänk där pedagogen fysiskt guidar klienten genom olika sekvenser. Pedagogen "lyssnar" med sina händer efter hur klienten är organiserad och börjar sedan att med varsamma, kommunikativa manipulationer föreslå alternativ till självorganisation.

Vill du läsa mer? Klicka på länkarna.

Praktiska tips

9 viktiga saker om lärande

Båda artiklarna som pdf